BANICJA

Temat: gegra
Pytanka na geografię

1.Wyjaśnij pojęcie determinizmu geograficznego

2.Wyj. poj. nichilizmu geograficznego

3.Doktryna polityczna Ratzla państwa organicznego

4.Wyj. poj. ksenofobia, rasizm, nacjonalizm, szowinizm

5. Koncepcja geopolityczna Makkindera

6. Koncepcja ikonografii kulturowej Gotmana

7.Koncepcja zderzenia cywilizacji Huntingtona

8.Koncepcja ekorozwoju

9.Klub Rzymski i jego program

10.Źródła zagrozenia dla środowiska zwiazane z czynnikami rozwoju gospodarczego

11.Zagrożenia dla środowiska czynnikami geograficzno-demograficznymi

12.Zagrozenia dla srodowiska czynnikami techniczno-ekonomicznymi

13.Efekt cieplarniany

14.Na czym polega zjawisko elnino i jego skutki

15.Na czym polega rola lasów w zyciu człowieka

16.Zróżnicowaniw państw świata pod względem ich wielkości

17.Kształt państwa jako element morfologii państwa

18.Enklawa a eksklawa

19.Rodzaje i funkcje granic lądowych

20.Rodzaje granic morskich

21.Co decyduje o zmienności granic

22.Co nazywamy wodami terytorialnymi

23.Omów funkcje stolicy

24.Rodzaje stolic

25.Co to jest suwerennośc państwa i suwerennosc narodu

26.Rodzaje terytoriów zależnych

27.Terytoria mandatowe i powiernicze na przykładach

28.Cechy dominium

PS. Na następnych zajęciach poda jeszcze ok. 10 pytań
Miłego uczenia się.
Źródło: forum.swspiz.pl/viewtopic.php?t=2072Temat: gegra
mam chyba odpowiedzi na pytania 16 i 17 ale nie jestem pewien czy sa dobrze a oto one:

16.Zróżnicowanie państw świata pod względem ich wielkości

-wielkie- powyżej 2,5mln na km2 powierzchni(Rosja, Kanada, Chiny),
-duże- 350 tys-2,5mln na km2(Francja, Meksyk),
-średnie-150tys-350tys na km2(Polska, Wielka Brytania),
-małe-30tys-150tys na km2(Holandia, Liberia),
-b. małe- do 30tysna km2(Monako, Nauru, Watykan).

17.Kształt państwa jako element morfologii państwa

-wydłużone(Chile, Norwegia, Szwecja, Włochy),
-zwarte- kształt prostokątny bądź okrągły,
-prawie zwarte-maja odnogi w kształcie półwyspów(Birma, Tajlandia),
-rozerwalne- podzielone państwa(Stan. Zje., Indonezja, Malezja).

[ Dodano: 2008-02-06, 17:13 ]
Źródło: forum.swspiz.pl/viewtopic.php?t=2072


Temat: gegra

Pytanka na geografię

1.Wyjaśnij pojęcie determinizmu geograficznego

2.Wyj. poj. nichilizmu geograficznego

3.Doktryna polityczna Ratzla państwa organicznego

4.Wyj. poj. ksenofobia, rasizm, nacjonalizm, szowinizm

5. Koncepcja geopolityczna Makkindera

6. Koncepcja ikonografii kulturowej Gotmana

7.Koncepcja zderzenia cywilizacji Huntingtona

8.Koncepcja ekorozwoju

9.Klub Rzymski i jego program

10.Źródła zagrozenia dla środowiska zwiazane z czynnikami rozwoju gospodarczego

11.Zagrożenia dla środowiska czynnikami geograficzno-demograficznymi

12.Zagrozenia dla srodowiska czynnikami techniczno-ekonomicznymi

13.Efekt cieplarniany

14.Na czym polega zjawisko elnino i jego skutki

15.Na czym polega rola lasów w zyciu człowieka

16.Zróżnicowaniw państw świata pod względem ich wielkości

17.Kształt państwa jako element morfologii państwa

18.Enklawa a eksklawa

19.Rodzaje i funkcje granic lądowych

20.Rodzaje granic morskich

21.Co decyduje o zmienności granic

22.Co nazywamy wodami terytorialnymi

23.Omów funkcje stolicy

24.Rodzaje stolic

25.Co to jest suwerennośc państwa i suwerennosc narodu

26.Rodzaje terytoriów zależnych

27.Terytoria mandatowe i powiernicze na przykładach

28.Cechy dominium

PS. Na następnych zajęciach poda jeszcze ok. 10 pytań
Miłego uczenia się.
29 na czym polega zjawisko glodu utajonego

30 glowne przyczyny glody na swiecie

31 teoria maltusa i neomaltuzjanizm

32 w jaki sposob mozna poprawic wyzywienie ludnosci swiata

33 charakterystyja rewolucji przedprzemyslowej XVI-XVII

34 charakterystyka I rewolucji przemyslowej XVIII-XIX

35 charakterystyka II rewolucji przemyslolwej XIX-XX

36 cechy przemyslu wysokiej technologii

37 co oznacza termin globalizacja

38 na czym polega dzialalnosc NTK

39 na czym polega konflikt globalizm wersus lokalizm
Źródło: forum.swspiz.pl/viewtopic.php?t=2072


Temat: Maturzystki 2010 cz. III - w oczekiwaniu na cud mobilizacji
Dot.: Maturzystki 2010 cz. III - w oczekiwaniu na cud mobilizacji
  Cytat:
Napisane przez marrellic (Wiadomość 14491533) Halo dopinam się po raz kolejny:)
Chcę zdawać geografię rozszerzoną, ale nie wiem gdzie są jakieś spisy zagadnień, bo kompletnie nie wiem jakie tematy mogą się na takiej maturze otwierać. Byłam na oke i cke ale nie otwierają się pliki pdf.. coś mi się komputer schrzanił. Mam nadzięje że któraś mi pomoże:P:)

halo, żeby się dopominać to trzeba tu bywać w miarę często Marrellic.
bo później muszę 30 razy w ciągu tygodnia edytować pierwszy post ;>
mówiłaś w poprzednim wątku, że zostaniesz na dłużej, a tu amba, Marrellic wcięło.

co do geografii :

źródła informacji geograficznej. Ziemia w przestrzeni i w czasie.
System przyrodniczy Ziemi – litosfera

(Podstawy metodologii
i metodyki badań geograficznych
Kartografia
Geografia astronomiczna
Kształt i wymiary Ziemi
Orientacja na Ziemi i niebie
Ruch obrotowy
i obiegowy Ziemi
Księżyc
Rachuba czasu na Ziemi
Kalendarz
Dzieje Ziemi
Struktura
systemu przyrodniczego
Budowa wnętrza Ziemi
Składniki skorupy ziemskiej
Procesy endogeniczne
Teoria tektoniki pΠyt litosfery
Procesy egzogeniczne
Morfologia wybrzeży morskich
Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi)


System przyrodniczy Ziemi
– atmosfera, hydrosfera, pedosfera i biosfera

Atmosfera
Strefy klimatyczne Ziemi
Hydrosfera – krążenie wody w przyrodzie,
wody wszechoceanu, elementy krenologii,
potamologii, limnologii oraz glacjologii
Gleba i czynniki glebotwórcze.
Strefowość i astrefowość rozmieszczenia gleb
Formacje roślinne świata w kontekście
czynników strefowych i astrefowych
Krainy zoogeograficzne
życie w morzach i oceanach


Antroposfera jako element systemu przyrodniczego Ziemi

Pochodzenie człowieka
Zróżnicowanie językowe,
religijne i kulturowe ludności świata
Zaludnienie Ziemi
Demograficzne zróżnicowanie społeczeństw
Migracje
Charakterystyka sieci osadniczych; urbanizacja

Funkcjonalne i przestrzenne powiązania w systemie człowiek
– przyroda – gospodarka

Rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo
Problem wyżywienia ludności
Przemysł, zasoby naturalne Ziemi
Przetwórstwo przemysłowe i jego rozmieszczenie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
Usługi. Transport i łączność. Handel. Turystyka
Mierniki poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego
Społeczno-gospodarczy podział państw
Relacje między człowiekiem a środowiskiem
na różnych etapach rozwoju
społeczno-gospodarczego
Ekologiczne skutki nieracjonalnej gospodarki
Stan zdrowia ludzkości
Globalne i regionalne problemy środowiskowe
oraz przykłady międzynarodowej i regionalnej
współpracy w ich rozwiązaniu

Geografia fizyczna Polski

Położenie geograficzne Polski
Kształtowanie się środowiska przyrodniczego
Polski
Podstawowe struktury geologiczne Europy
a położenie i zasoby mineralne Polski
Rzeźba powierzchni
Klimat
Sieć hydrograficzna i Morze Bałtyckie
Gleby
Fauna i flora
Zanieczyszczenia i ochrona środowiska
Regiony fizycznogeograficzne


Geografia społeczno-ekonomiczna Polski. Polska w organizacjach międzynarodowych

Podział administracyjny
Struktura demograficzna,
narodowościowa i etniczna
Zróżnicowanie religijne ludności
Rozmieszczenie ludności i struktura osadnicza
Procesy urbanizacyjne
Warunki życia w Polsce
Elementy geografii elektoralnej Polski
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Przemysł
Usługi
Polska w organizacjach międzynarodowych
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=361767